Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của

Câu hỏi:

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của


Đáp án đúng: C

Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức

C sai.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button