Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy

Câu hỏi:

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “+” và dấu “-” biểu thị điều gì?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy


Trong trường hợp này, dấu “–“ biểu thị độ cao dưới mực nước biển; dấu “+” biểu thị độ cao trên mực nước biển.

+3143 biểu thị đỉnh núi Phan –xi – păng cao hơn mực nước biển 3143m.

–30m biểu thị đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển 30m.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button