Khi độ lớn của lực Lo – ren – xơ tăng hai lần thì vận tốc của điện tích A. tăng 2 lần. B. không đổi. C. giảm hai lần. D. giảm lần.

Câu hỏi:

Khi độ lớn của lực Lo – ren – xơ tăng hai lần thì vận tốc của điện tích

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Khi độ lớn của lực Lo – ren – xơ tăng hai lần thì vận tốc của điện tích A. tăng 2 lần. B. không đổi. C. giảm hai lần. D. giảm lần.


Khi độ lớn của lực Lo – ren – xơ tăng hai lần thì vận tốc của điện tích tăng 2 lần ► A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Khi độ lớn của lực Lo – ren – xơ tăng hai lần thì vận tốc của điện tích A. tăng 2 lần. B. không đổi. C. giảm hai lần. D. giảm lần. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button