Khẳng định nào sau đây là sai A. Mọi hình chóp đều luôn có mặt cầu ngoại tiếp. B. Mọi tứ diện luôn

Câu hỏi:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Cách giải:

Khẳng định sai là: Mọi hình chóp luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Khẳng định nào sau đây là sai A. Mọi hình chóp đều luôn có mặt cầu ngoại tiếp. B. Mọi tứ diện luôn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button