Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai A. cos x = -1 khi vào chỉ khi x = pi + k2pi B. cos x

Câu hỏi:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Phương pháp:

Giải các phương trình lượng giác cơ bản.

Cách giải:

Đáp án sai là đáp án D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai A. cos x = -1 khi vào chỉ khi x = pi + k2pi B. cos x của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button