Kể tên một số cây trồng được trồng bằng phương pháp giâm cành ở địa phương em.

Câu hỏi:

Kể tên một số cây trồng được trồng bằng phương pháp giâm cành ở địa phương em. Vì sao những cây đó có thể trồng bằng phương pháp giâm cành?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Kể tên một số cây trồng được trồng bằng phương pháp giâm cành ở địa phương em.


* Một số cây trồng được trồng bằng phương pháp giâm cành ở địa phương em là: mía, sắn, rau muống, rau ngót, …

* Các loại cây trên được trồng bằng phương pháp giâm cành vì có khả năng ra rễ phụ nhanh.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Kể tên một số cây trồng được trồng bằng phương pháp giâm cành ở địa phương em. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button