Kể tên một giống cây trồng chuyển gen. Những gen nào được chuyển vào giống cây trồng này?

Câu hỏi:

Kể tên một giống cây trồng chuyển gen. Những gen nào được chuyển vào giống cây trồng này?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Kể tên một giống cây trồng chuyển gen. Những gen nào được chuyển vào giống cây trồng này?


– Ngô – Zea mays L, Bông    – Gossypium hirsutum L, Khoai tây –Solanum tuberosum L, Cải dầu, đậu tương, cà chua, lúa.

– Những loại trên có tính trạng: Kháng kháng sinh, Kháng côn trùng bộ cánh vẩy, Kìm hãm quá trình chín, Chịu hạn, Phục hồi hữu dục, Kháng thuốc diệt cỏ Kháng thuốc diệt cỏ Glyphosate, Gây bất dục đực hạt phấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Kể tên một giống cây trồng chuyển gen. Những gen nào được chuyển vào giống cây trồng này? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button