Kể tên các nguồn tài nguyên rừng và biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở địa phương em.

Câu hỏi:

Kể tên các nguồn tài nguyên rừng và biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở địa phương em.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Kể tên các nguồn tài nguyên rừng và biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở địa phương em.


– Các nguồn tài nguyên rừng ở địa phương em là:

+ Thực vật rừng

+ Động vật rừng

+ Đất rừng

– Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở địa phương em là:

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về bảo vệ, phát triển rừng.

+ Chủ động thực hiện các phương án tuần tra, canh gác, phòng cháy, chữa cháy, …

+ Nghiêm cấm các hành vi phá hoại rừng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Kể tên các nguồn tài nguyên rừng và biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở địa phương em. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button