Hình đa diện dưới đây có bao nhiêu mặt? A. 10. B. 15. C. 14. D. 9.

Câu hỏi:

Hình đa diện dưới đây có bao nhiêu mặt?
Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Hình đa diện dưới đây có bao nhiêu mặt? A. 10. B. 15. C. 14. D. 9.

Chọn D

Nhìn hình vẽ ta đếm được 9 mặt gồm có 4 mặt trên chóp, 4 mặt xung quanh và 1 mặt đáy.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hình đa diện dưới đây có bao nhiêu mặt? A. 10. B. 15. C. 14. D. 9. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button