Hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở A. Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa

Câu hỏi:

Hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở A. Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button