Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ cho phép kết luận rằng A. Trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng. B. Các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục

Câu hỏi:

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ cho phép kết luận rằng

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D.

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ cho phép kết luận rằng: “Ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ.”

Bạn đang xem: Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ cho phép kết luận rằng A. Trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng. B. Các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ cho phép kết luận rằng A. Trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng. B. Các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button