Hãy tính tổng của các số từ 1 đến 100.

Câu hỏi:

Hãy tính tổng của các số từ 1 đến 100.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Hãy tính tổng của các số từ 1 đến 100.


Ta thấy: 1+100=2+99=…=101

Như vậy từ 1 đến 100 sẽ có 50 cặp có kết quả = 101

Tổng các số từ 1 đến 100 là:

          101 x 50 = 5050

                       Đáp số: 5050

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hãy tính tổng của các số từ 1 đến 100. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button