Hãy mở phần mềm Kiran’s Typing Tutor và chọn bài luyện tập gõ hàng phím số.

Câu hỏi:

Hãy mở phần mềm Kiran’s Typing Tutor và chọn bài luyện tập gõ hàng phím số.

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Bạn đang xem: Hãy mở phần mềm Kiran’s Typing Tutor và chọn bài luyện tập gõ hàng phím số.

Bước 1. Mở phần mềm Krian’s Typing Tutor. Chọn nút lệnh Kids Typing trên màn hình chính

Bước 2. Trong mục Course, chọn bài học Numbers.

Bước 3. Gõ số tương ứng theo phần mềm

Bước 4. Nháy chuột vào nút lệnh Close để về màn hình chính

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hãy mở phần mềm Kiran’s Typing Tutor và chọn bài luyện tập gõ hàng phím số. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button