Hãy đánh dấu ٧ vào ô trống trước các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.

Câu hỏi:

Hãy đánh dấu ٧ vào ô trống trước các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.

 

Bạn đang xem: Hãy đánh dấu ٧ vào ô trống trước các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.

Chăn nuôi theo phương thức nuôi nhốt

 

Chăn nuôi theo phương thức bán chăn thả

 

Chăn nuôi theo phương thức chuồng trại

 

Chăn nuôi theo phương thức chăn thả

 

Chăn nuôi theo phương thức tự do

 

Xem lời giải


Trả lời:


٧

Chăn nuôi theo phương thức nuôi nhốt

٧

Chăn nuôi theo phương thức bán chăn thả

 

Chăn nuôi theo phương thức chuồng trại

٧

Chăn nuôi theo phương thức chăn thả

 

Chăn nuôi theo phương thức tự do

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hãy đánh dấu ٧ vào ô trống trước các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button