Hãy đánh dấu ٧ vào ô đúng hoặc sai về thông tin nhiệt độ và độ trong của nước vào bảng bên dưới.

Câu hỏi:

Hãy đánh dấu ٧ vào ô đúng hoặc sai về thông tin nhiệt độ và độ trong của nước vào bảng bên dưới.

TT

Bạn đang xem: Hãy đánh dấu ٧ vào ô đúng hoặc sai về thông tin nhiệt độ và độ trong của nước vào bảng bên dưới.

Nội dung

Đúng

Sai

1

Nhiệt độ nước tự nhiên phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thời tiết và môi trường của khu vực

 

 

2

Nhiệt độ nước tự nhiên trong ao, hồ không phụ thuộc vào các phản ứng hóa học và sự phân hủy của các chất hữu cơ trong ao nuôi.

 

 

3

Nhiệt độ trung bình phù hợp với tôm là khoảng 25 – 350C và cá là khoảng 20 – 300C.

 

 

4

Độ trong là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng của ao nuôi thủy sản.

 

 

5

Độ trong của nước là do chất hữu cơ, phù sa lơ lửng hay vi sinh vật.

 

 

6

Độ trong của nước không ảnh hưởng đến sự sống của thủy sản.

 

 

7

Độ trong tốt nhất của nước được đo bằng đĩa Secchi là từ 20 – 30 cm.

 

 

Xem lời giải


Trả lời:


TT

Nội dung

Đúng

Sai

1

Nhiệt độ nước tự nhiên phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thời tiết và môi trường của khu vực

٧

 

2

Nhiệt độ nước tự nhiên trong ao, hồ không phụ thuộc vào các phản ứng hóa học và sự phân hủy của các chất hữu cơ trong ao nuôi.

 

٧

3

Nhiệt độ trung bình phù hợp với tôm là khoảng 25 – 350C và cá là khoảng 20 – 300C.

٧

 

4

Độ trong là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng của ao nuôi thủy sản.

٧

 

5

Độ trong của nước là do chất hữu cơ, phù sa lơ lửng hay vi sinh vật.

٧

 

6

Độ trong của nước không ảnh hưởng đến sự sống của thủy sản.

 

٧

7

Độ trong tốt nhất của nước được đo bằng đĩa Secchi là từ 20 – 30 cm.

٧

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hãy đánh dấu ٧ vào ô đúng hoặc sai về thông tin nhiệt độ và độ trong của nước vào bảng bên dưới. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button