Hãy cho biết gốc acid trong các acid sau: H2SO4, HCl, HNO3.

Câu hỏi:

Hãy cho biết gốc acid trong các acid sau: H2SO4, HCl, HNO3.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Hãy cho biết gốc acid trong các acid sau: H2SO4, HCl, HNO3.


Acid

H2SO4

HCl

HNO3

Gốc acid

Cl−

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hãy cho biết gốc acid trong các acid sau: H2SO4, HCl, HNO3. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button