Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông.

Câu hỏi:

Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông.


Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông. (ảnh 1)

• Hình vuông cũng là hình bình hành nên nhận O là giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng.

• Hình vuông cũng là hình thoi nên nhận hai đường chéo AC và BD là các trục đối xứng.

• Hình vuông cũng là hình thang cân nên nhận đường thẳng nối trung điểm các cặp cạnh đối diện là trục đối xứng.

Vậy hình vuông có 1 tâm đối xứng và 4 trục đối xứng như trên.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button