Hàm số y = -x^3 + 3x^2 + 5 đồng biến trên khoảng A. (2; + vô cùng) B. (0; 2) C. (- vô cùng

Câu hỏi:

Hàm số (y = – {x^3} + 3{x^2} + 5) đồng biến trên khoảng

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

Xác định khoảng mà (y’ ge 0), ((y’ = 0)tại hữu hạn điểm trên khoảng đó)

Hàm số y = -x^3 + 3x^2 + 5 đồng biến trên khoảng A. (2; + vô cùng) B. (0; 2) C. (- vô cùng (ảnh 1)

Cách giải:

(y = – {x^3} + 3{x^2} + 5 Rightarrow y’ = – 3{x^2} + 6x)

(y’ = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = 2end{array} right. Rightarrow ) Hàm số đồng biến trên khoảng (left( {0;2} right))

Cách giải:

(y = – {x^3} + 3{x^2} + 5 Rightarrow y’ = – 3{x^2} + 6x)

(y’ = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = 2end{array} right. Rightarrow ) Hàm số đồng biến trên khoảng (left( {0;2} right))

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hàm số y = -x^3 + 3x^2 + 5 đồng biến trên khoảng A. (2; + vô cùng) B. (0; 2) C. (- vô cùng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button