Hàm số y = -x^3 + 3x + 4 đạt cực tiểu tại điểm x0 A. x0 = 1 B. x0 = -1 C. x0 = -4 D. x0 = 4

Câu hỏi:

Hàm số (y = – {x^3} + 3x + 4) đạt cực tiểu tại điểm ({x_0})

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

(y’left( {{x_0}} right) = 0,,,y”left( {{x_0}} right) > 0 Rightarrow {x_0}) là điểm cực tiểu của hàm số . y

Cách giải:

(y = – {x^3} + 3x + 4 Rightarrow y’ = – 3{x^2} + 3,,,,y” = – 6x)

(left{ begin{array}{l}y’ = 0\y” > 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = pm 1\ – 6x > 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = pm 1\x < 0end{array} right. Leftrightarrow x = - 1)

Vậy hàm số đã cho đạt cực tiểu tại ({x_0} = – 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hàm số y = -x^3 + 3x + 4 đạt cực tiểu tại điểm x0 A. x0 = 1 B. x0 = -1 C. x0 = -4 D. x0 = 4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button