Hàm số y = f(x) có đạo hàm f'( x ) = ( x^4 – x^2)( x + 2)^3, x thuộc R. Số điểm cực trị của hàm số là: A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu hỏi:

Hàm số [y = f(x)] có đạo hàm [f’left( x right) = left( {{x^4} – {x^2}} right){left( {x + 2} right)^3},{rm{ }}forall x in mathbb{R}]. Số điểm cực trị của hàm số là:

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Hàm số y = f(x) có đạo hàm f'( x ) = ( x^4 – x^2)( x + 2)^3, x thuộc R. Số điểm cực trị của hàm số là: A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Chọn A

Ta có

[begin{array}{l}f’left( x right) = 0 Leftrightarrow left( {{x^4} – {x^2}} right){left( {x + 2} right)^3} = 0 Leftrightarrow {x^2}({x^2} – 1){(x + 2)^3} = 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = pm 1\x = – 2end{array} right.end{array}]

Trong đó [x = 0] là nghiệm kép. Vậy số điểm cực trị của hàm số là 3. Chọn đáp án A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hàm số y = f(x) có đạo hàm f'( x ) = ( x^4 – x^2)( x + 2)^3, x thuộc R. Số điểm cực trị của hàm số là: A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button