Hàm số y = 9x + 1) / (x – 1) A. đồng biến trên từng khoảng xác định. B. nghịch biến trên

Câu hỏi:

Hàm số (y = frac{{x + 1}}{{x – 1}})

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Phương pháp :

Hàm số bậc nhất trên bậc nhất đơn điệu trên từng khoảng xác định của nó.

Cách giải:

TXĐ: (D = Rbackslash left{ 1 right})

Ta có: (y = frac{{x + 1}}{{x – 1}} Rightarrow y’ = – frac{2}{{{{left( {x – 1} right)}^2}}} < 0,,,forall x in D Rightarrow ) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hàm số y = 9x + 1) / (x – 1) A. đồng biến trên từng khoảng xác định. B. nghịch biến trên của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button