Hàm số y = 2x^4 + 1 nghịch biến trên khoảng nào A. (- vô cùng; + vô cùng) B. (- vô cùng; 0)

Câu hỏi:

Hàm số (y = 2{x^4} + 1) nghịch biến trên khoảng nào?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

Giải bất phương trình (y’ = 0)

Cách giải:

(y = 2{x^4} + 1 Rightarrow y’ = 8{x^3} < 0 Leftrightarrow x < 0)

Vậy hàm số (y = 2{x^4} + 1) nghịch biến trên khoảng (left( { – infty ;0} right))

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hàm số y = 2x^4 + 1 nghịch biến trên khoảng nào A. (- vô cùng; + vô cùng) B. (- vô cùng; 0) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button