Hàm số nào trong các hàm số sau có đồ thị dưới đây A. y = x^3 + 4x^2 + 4x B. y = -x^3

Câu hỏi:

Hàm số nào trong các hàm số sau có đồ thị dưới đây

Hàm số nào trong các hàm số sau có đồ thị dưới đây A. y = x^3 + 4x^2 + 4x B. y = -x^3  (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

Nhận biết dạng của đồ thị hàm số bậc ba.

Cách giải:

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy: khi (x to + infty ) thì (y to + infty Rightarrow ) Hệ số (a > 0 Rightarrow ) Loại bỏ phương án B và C

Mặt khác, đồ thị hàm số đạt cực trị tại 2 điểm (x = – 2,,,x = {x_0}left( { – 1 < {x_0} < 0} right))

Xét (y = {x^3} – 3{x^2} Rightarrow y’ = 3{x^2} – 6x,,,y’ = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = 2end{array} right. Rightarrow ) Loại phương án D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hàm số nào trong các hàm số sau có đồ thị dưới đây A. y = x^3 + 4x^2 + 4x B. y = -x^3 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button