Hàm số nào sau đây đồng biến trên R. A. u = -x căn bậc hai 2 + 1 B. y = x^3 – 3x + 1

Câu hỏi:

Hàm số nào sau đây đồng biến trên (mathbb{R})?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Phương pháp:

Hàm số (y = fleft( x right)) đồng biến trên R ( Leftrightarrow y’ ge 0,,forall x in R)(y’ = 0) tại hữu hạn điểm.

Cách giải:

Xét hàm số ở đáp án D ta có (y’ = 3{x^2} + 3 > 0,,forall x in R Rightarrow ) Hàm số đồng biến trên R.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R. A. u = -x căn bậc hai 2 + 1 B. y = x^3 – 3x + 1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button