Hàm số nào sau đây có cực đại, cực tiểu và A. y = -x^3 – 3x – 2 B. y = -x^3 + 9x^2 + 3x + 2

Câu hỏi:

Hàm số nào sau đây có cực đại, cực tiểu và

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

Đồ thị hàm số bậc ba (y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,,,,left( {a ne 0} right)) có 2 điểm cực trị:

Hàm số nào sau đây có cực đại, cực tiểu và  A. y = -x^3 - 3x - 2 B. y = -x^3 + 9x^2 + 3x + 2 (ảnh 1)

Khi đó để hàm số có thì (a < 0)

Cách giải:

Hàm số có thì (a < 0 Rightarrow )Loại bỏ phương án C và D.

+) Xét (y = – {x^3} – 3x – 2 Rightarrow y’ = – 3{x^2} – 3,,,y’ = 0): vô ngiệm ( Rightarrow ) Hàm số không có cực trị ( Rightarrow )Loại bỏ phương án A.

+) (y = – {x^3} + 9{x^2} + 3x + 2 Rightarrow y’ = – 3{x^2} + 18x + 3,,,,y’ = 0) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hàm số nào sau đây có cực đại, cực tiểu và A. y = -x^3 – 3x – 2 B. y = -x^3 + 9x^2 + 3x + 2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button