Hàm số bậc ba y=ax^3+bx^2+cx+d có thể có nhiều nhất mấy điểm cực trị.

Câu hỏi:

Hàm số bậc ba y=ax3+bx2+cx+d,  a0 có thể có nhiều nhất mấy điểm cực trị.

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
Ta có y=3ax2+2bx+c,a0 là tam thức bậc hai có nhiều nhất 2 nghiệm và y’ đổi dấu khi qua hai nghiệm đó nên hàm số y=ax3+bx2+cx+d,  a0 có nhiều nhất hai cực trị.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hàm số bậc ba y=ax^3+bx^2+cx+d có thể có nhiều nhất mấy điểm cực trị. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button