Hai tổ sản xuất cùng may một loại quần áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai

Câu hỏi:

Hai tổ sản xuất cùng may một loại quần áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong một ngày, tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là  10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo ?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Hai tổ sản xuất cùng may một loại quần áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai


Hai tổ sản xuất cùng may một loại quần áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hai tổ sản xuất cùng may một loại quần áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button