Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nểu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may

Câu hỏi:

Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nểu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng tròn một ngày, tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo, hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo ?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nểu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may


Gọi x, y là số chiếc áo mỗi ngày tổ I, II may được (0 < x, y < 1310; x, y 

)

Theo đề bài ta có hệ:

Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nểu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may (ảnh 1)
Vậy tổ I: 170 chiếc áo; tổ II: 160 chiếc áo

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nểu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button