Hai thanh ray Xx và Yy nằm ngang, song song và cách nhau ℓ = 20 cm đặt trong từ trường đều có véc – tơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng xuống dưới với B = 0,2 T. Một thanh kim loại đặt trên ray vu

Câu hỏi:

Hai thanh ray Xx và Yy nằm ngang, song song và cách nhau ℓ = 20 cm đặt trong từ trường đều có véc – tơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng xuống dưới với B = 0,2 T. Một thanh kim loại đặt trên ray vuông góc với ray. Nối ray với nguồn điện để trong thanh có dòng điện chạy qua. Biết khối lượng của thanh kim loại là 200g. Biết thanh MN trượt sang trái với gia tốc a = 2 m/s2. . Bỏ qua ma sát giữa thanh ray và thanh kim loại. Độ lớn của cường độ dòng điện trong thanh MN là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Hai thanh ray Xx và Yy nằm ngang, song song và cách nhau ℓ = 20 cm đặt trong từ trường đều có véc – tơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng xuống dưới với B = 0,2 T. Một thanh kim loại đặt trên ray vu


▪ Phân tích tương tự Câu 36 ta được B.I.ℓ.sinα – μm.g = ma.

▪ Hay 0,2.I.0,2.sin900 – 0 = 0,2.2 Þ I = 10 A ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hai thanh ray Xx và Yy nằm ngang, song song và cách nhau ℓ = 20 cm đặt trong từ trường đều có véc – tơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng xuống dưới với B = 0,2 T. Một thanh kim loại đặt trên ray vu của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button