Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau ℓ = 20 cm đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng lên với B = 0,2 T. Một thanh kim loại MN đặt trên ray vuông góc với hai

Câu hỏi:

Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau ℓ = 20 cm đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng lên với B = 0,2 T. Một thanh kim loại MN đặt trên ray vuông góc với hai thanh ray AB và CD với hệ số ma sát bằng 0,1. Nối ray với nguồn điện ξ = 12 V, r = 0,2 Ω. Biết điện trở của thanh kim loại là R = 1 Ω và khối lượng của thanh ray là m = 100 g. Bỏ qua điện trở của ray và dây nối. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn gia tốc chuyển động của thanh MN là

Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau ℓ = 20 cm đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng lên với B = 0,2 T. Một thanh kim loại MN đặt trên ray vuông góc với hai thanh ray AB và CD với hệ số ma sát bằng 0,1. Nối ray với nguồn điện ξ = 12 V, r = 0,2 Ω. Biết điện trở của thanh kim loại là R = 1 Ω và khối lượng của thanh ray là m = 100 g. Bỏ qua điện trở của ray và dây nối. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn gia tốc chuyển động của thanh MN là (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


▪ Dòng điện có chiều như hình vẽ.

    ▪ Áp dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định được thanh MN chuyển động ra xa nguồn.

    ▪ Chọn chiều dương là chiều của chuyển động của thanh.

    ▪ Theo định luật II Niutơn ta được: F – Fms = ma hay B.I.ℓ.sinα – μm.g = ma (*)

    Với I = ξR+r = 120,2+1 = 10 A

    (*) Þ 0,2.10.0,2.sin900 – 0,1.0,1.10 = 0,1.a Þ a = 3 m/s2 ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau ℓ = 20 cm đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng lên với B = 0,2 T. Một thanh kim loại MN đặt trên ray vuông góc với hai của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button