Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10^-7 C và 4.10^-7 C tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là

Câu hỏi:

Hai quả cầu nhỏ có điện tích

107

C và 4.

107

 C tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: D

Khoảng cách giữa chúng là:

r=kq1q2F=0,06m=6cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10^-7 C và 4.10^-7 C tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button