Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác; đường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng Nam – Bắc. Nếu từ trường của Trái Đất yếu hơn từ trường của kim nam châm thì k

Câu hỏi:

Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác; đường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng Nam – Bắc. Nếu từ trường của Trái Đất yếu hơn từ trường của kim nam châm thì khi cân bằng, hướng của hai kim nam châm đó sẽ có dạng như hình

Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác; đường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng Nam – Bắc. Nếu từ trường của Trái Đất yếu hơn từ trường của kim nam châm thì khi cân bằng, hướng của hai kim nam châm đó sẽ có dạng như hình (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


► B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác; đường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng Nam – Bắc. Nếu từ trường của Trái Đất yếu hơn từ trường của kim nam châm thì k của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button