Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng d = 10 cm. Quỹ tích những điểm

Câu hỏi:

Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng d = 10 cm. Quỹ tích những điểm mà tại đó véctơ cảm ứng từ bằng 0 là

Xem lời giải


Trả lời:


Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng d = 10 cm. Quỹ tích những điểm mà tại đó véctơ cảm ứng từ bằng 0 là 	A. đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm. 	B. đường thẳng vuông góc với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm. 	C. đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 20 cm. 	D. đường thẳng vuông góc với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 30 cm. (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng d = 10 cm. Quỹ tích những điểm của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button