Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và q2 = – 0,5 nC đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tại trung điểm AB.

Câu hỏi:

Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và q2 = – 0,5 nC đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tại trung điểm AB.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và q2 = – 0,5 nC đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tại trung điểm AB.


Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và q2 = - 0,5 nC đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tại trung điểm AB. (ảnh 1)

Cường độ điện trường tại trung điểm M của AB là:

EM=E1+E2

Trong đó:

E1,E2

 là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M.

E1=E2=kq1AM2=5000V/m

E1E2EM=E1+E2=10000V/m

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và q2 = – 0,5 nC đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tại trung điểm AB. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button