Hai đèn dây tóc được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 220 V. Đèn 1 ghi 110 V – 40 W, đèn 2

Câu hỏi:

Hai đèn dây tóc được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 220 V. Đèn 1 ghi 110 V – 40 W, đèn 2 ghi 110 V – 50 W.

a) Hai đèn phải được mắc như thế nào. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện đó.

Bạn đang xem: Hai đèn dây tóc được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 220 V. Đèn 1 ghi 110 V – 40 W, đèn 2

Xem lời giải


Trả lời:


a. Hai đèn phải mắc nối tiếp. Vì:  U1+U2=110+110=220V=Umach

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hai đèn dây tóc được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 220 V. Đèn 1 ghi 110 V – 40 W, đèn 2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button