Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong công việc. Nếu người

Câu hỏi:

Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 9 ngày rồi người thứ hai đến cùng làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong. Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong việc ?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong công việc. Nếu người


Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong công việc. Nếu người (ảnh 1)

Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong công việc. Nếu người (ảnh 2)Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong công việc. Nếu người (ảnh 3)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong công việc. Nếu người của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button