Gọi V và V’ lần lượt là thể tích khối chóp S.ABC và S.A’B’C’. Khi đó tỷ số V’/V

Câu hỏi:

Cho khối chóp S.ABC trên SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’ ,B’ ,C’ sao cho SA=13SA, SB=13SB, SC=13SC. Gọi V và V’ lần lượt là thể tích khối chóp S.ABCS.ABC. Khi đó tỷ số VV

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
Ta có VS.ABCVS.ABC=SASASBSBSCSC=13.13.13=127VV=127.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Gọi V và V’ lần lượt là thể tích khối chóp S.ABC và S.A’B’C’. Khi đó tỷ số V’/V của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button