Gọi m1,m2 là hai giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x-1/x^2-mx+m

Câu hỏi:

Gọi m1,m2 là hai giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x1x2mx+m có đúng một tiệm cận đứng. Tính m1+m2.

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn B
Để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng thì:
Th1: Phương trình x2mx+m=0 có đúng 1 nghiệm.
Khi đó: Δ=0m24.1.m=0m24m=0m=0m=4.
Th2: Phương trình x2mx+m=0 có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng 1.
Khi đó: Δ>012m.1+m=0Δ>01=0m.
Vậy m1=0,m2=4.  Do đó m1+m2=4.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Gọi m1,m2 là hai giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x-1/x^2-mx+m của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button