Gọi m0 là giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x^4+2mx^2+4

Câu hỏi:

Gọi m0 là giá trị thực của tham số m  để đồ thị hàm số y=x4+2mx2+4 có ba điểm cực trị nằm trên các trục tọa độ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn D
Ta có: y=4x3+4mx. y=04xx2+m=0x=0x2+m=0.
Để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị thì: m<0. Khi đó tọa độ ba điểm cực trị lần lượt là: A0;4,Bm;m2+4,Cm;m2+4
. Để ba điểm cực trị đều nằm trên các trục tọa độ thì: m2+4=0m=±2. Vì điều kiện m<0 nên m=23;32. Suy ra đáp án D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Gọi m0 là giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x^4+2mx^2+4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button