Gọi M, n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x^2-3/x-2

Câu hỏi:

Gọi M, n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x23x2 trên đoạn 1;32. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C
y=x23x2y=x24x+3x22
y=0x=11;32x=31;32
y1=23;y1=2;y32=32
M=max1;32y=2;n=min1;32y=23. Do đó M+n=83.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Gọi M, n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x^2-3/x-2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button