Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = xlnx, trục hoành và các đường

Câu hỏi:

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = xlnx, trục hoành và các đường thẳng x=1;x=e. Tính thể tích V khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A.
Ta có V=π1exlnx2.dx=π1ex2ln2x.dx.
Đặt u=ln2xdv=x2dxdu=2.1x.lnx.dxv=x33
Khi đó V=πx33.ln2x1e1ex332x.lnx.dx=πe33231ex2.ln x.dx
Đặt u=lnxdv=x2dxdu=1x.dxv=x33
1ex2.ln x.dx=x33.lnx1e1ex33.1x.dx=e331ex23.dx=e33x391e=e33e39+19=2e3+19.

Bạn đang xem: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = xlnx, trục hoành và các đường

Vậy V=πe33232e3+19=π5e3227.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = xlnx, trục hoành và các đường của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button