Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=x+sinx .Tìm F(x) biết F(0)

Câu hỏi:

Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=x+sinx.Tìm F(x) biết F(0).

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn D.
Ta có Fx=x+sinxdx=x22cosx+C.
Mà: F(0)=cos0+022+C=19C=20
F(x)=cosx+x22+20

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=x+sinx .Tìm F(x) biết F(0)

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=x+sinx .Tìm F(x) biết F(0) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button