Gọi các nghiệm của phương trình 4^(x + 1) -6.2^(x + 1) + 8 = 0 là x1, x2. Khi đó x1^2 + x2^2 bằng

Câu hỏi:

Gọi các nghiệm của phương trình ({4^{x + 1}} – {6.2^{x + 1}} + 8 = 0)({x_1},,{x_2}). Khi đó (x_1^2 + x_2^2) bằng

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

Đặt ({2^{x + 1}} = t,,,t > 0). Giải phương trình tìm t, sau đó, tìm nghiệm ({x_1},,{x_2})

Cách giải:

Đặt ({2^{x + 1}} = t,,,t > 0)

Phương trình trở thành: ({t^2} – 6t + 8 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}t = 2\t = 4end{array} right. Rightarrow left[ begin{array}{l}{2^{x + 1}} = 2\{2^{x + 1}} = 4end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = 1end{array} right.)

Giả sử ({x_1} = 0,,,{x_2} = 1). Khi đó (x_1^2 + x_2^2 = {0^2} + {1^2} = 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Gọi các nghiệm của phương trình 4^(x + 1) -6.2^(x + 1) + 8 = 0 là x1, x2. Khi đó x1^2 + x2^2 bằng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button