Giải phương trình và hệ phương trình a) 3x – 4y = 11; 5x – 6y = 20 b) 5x^2 – 15 = 0

Câu hỏi:

Giải phương trình và hệ phương trình

Giải phương trình và hệ phương trình a) 3x - 4y = 11; 5x - 6y = 20 b) 5x^2 - 15 = 0 (ảnh 1)
Giải phương trình và hệ phương trình a) 3x - 4y = 11; 5x - 6y = 20 b) 5x^2 - 15 = 0 (ảnh 2)
Giải phương trình và hệ phương trình a) 3x - 4y = 11; 5x - 6y = 20 b) 5x^2 - 15 = 0 (ảnh 3)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Giải phương trình và hệ phương trình a) 3x – 4y = 11; 5x – 6y = 20 b) 5x^2 – 15 = 0


Giải phương trình và hệ phương trình a) 3x - 4y = 11; 5x - 6y = 20 b) 5x^2 - 15 = 0 (ảnh 4)

Giải phương trình và hệ phương trình a) 3x - 4y = 11; 5x - 6y = 20 b) 5x^2 - 15 = 0 (ảnh 5)
Giải phương trình và hệ phương trình a) 3x - 4y = 11; 5x - 6y = 20 b) 5x^2 - 15 = 0 (ảnh 6)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải phương trình và hệ phương trình a) 3x – 4y = 11; 5x – 6y = 20 b) 5x^2 – 15 = 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button