Giải hệ phương trình: xy + x + y = 11 và x^2y + xy^2 = 30

Câu hỏi:

Giải hệ phương trình: 

xy+x+y=11x2y+xy2=30

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình: xy + x + y = 11 và x^2y + xy^2 = 30


xy+x+y=11x2y+xy2=30xy+x+y=11xyx+y=30

(*)

Ta đặt: a = x + y và b = xy (Với a2 ≥ − 4b)

Hệ phương trình (*) trở thành

*a+b=11ab=30b=11aa11a=30b=11aa211a+30=0b=11aa5a6=0b=11aa=5a=6a=5b=6a=6b=5

+ TH1:

x+y=5xy=6y=5xx5x=6y=5xx25x+6=0y=5xx2x3=0y=5xx=2x=3x=2y=3x=3y=2

+ TH2: 

a=6b=5

x+y=6xy=5y=6xx6x=5y=6xx26x+5=0y=6xx1x5=0y=6xx=1x=5x=1y=5x=5y=1

Vậy cặp nghiệm (x; y) của hệ phương trình là: 

x;y=2;3,3;2,1;5,5;1

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải hệ phương trình: xy + x + y = 11 và x^2y + xy^2 = 30 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button