Giải hệ phương trình: x + y + xy = 11 và x^2 + y^2 + 3(x + y) = 28

Câu hỏi:

Giải hệ phương trình: 

x+y+xy=11x2+y2+3x+y=28

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình: x + y + xy = 11 và x^2 + y^2 + 3(x + y) = 28


x+y+xy=11x2+y2+3x+y=28

x+y+xy=11x+y22xy+3x+y=28

(*)

Ta đặt: a = x + y và b = xy (Với a2 ≥ − 4b)

Hệ phương trình (*) trở thành

+ TH1: 

a=5b=6

x+y=5xy=6y=5xx5x=6y=5xx25x+6=0y=5xx2x3=0y=5xx=2x=3x=2y=3x=3y=2

+ TH2: 

a=10b=21

x+y=10xy=21y=10xx10x=21y=10xx2+10x+21=0y=10xx+3x+7=0y=10xx=3x=7x=3y=7x=7y=3

Vậy cặp nghiệm (x; y) của hệ phương trình là: 

x;y=2;3,3;2,3;7,7;3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải hệ phương trình: x + y + xy = 11 và x^2 + y^2 + 3(x + y) = 28 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button