Giải hệ phương trình và phương trình: a) x + y = 5; x – 2y = -4 b) x^2 – 7x = 8

Câu hỏi:

Giải hệ phương trình và phương trình:

Giải hệ phương trình và phương trình: a) x + y = 5; x - 2y = -4 b) x^2 - 7x = 8 (ảnh 1)
Giải hệ phương trình và phương trình: a) x + y = 5; x - 2y = -4 b) x^2 - 7x = 8 (ảnh 2)
 
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình và phương trình: a) x + y = 5; x – 2y = -4 b) x^2 – 7x = 8


Giải hệ phương trình và phương trình: a) x + y = 5; x - 2y = -4 b) x^2 - 7x = 8 (ảnh 3)

Giải hệ phương trình và phương trình: a) x + y = 5; x - 2y = -4 b) x^2 - 7x = 8 (ảnh 4)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải hệ phương trình và phương trình: a) x + y = 5; x – 2y = -4 b) x^2 – 7x = 8 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button