Giải hệ phương trình sau 3 / (x + 1)+ 1 / (y + x – 1) = 2; 2 / (x + 1) – 3 / (y + x – 1) = 5

Câu hỏi:

1. Giải hệ phương trình sau

Giải hệ phương trình sau 3 / (x + 1)+ 1 / (y + x - 1) = 2; 2 / (x + 1) - 3 / (y + x - 1) = 5 (ảnh 1)
2. Cho phương trình x2 – mx + m – 1 = 0 (1) (m là tham số)
Giải hệ phương trình sau 3 / (x + 1)+ 1 / (y + x - 1) = 2; 2 / (x + 1) - 3 / (y + x - 1) = 5 (ảnh 2)
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình sau 3 / (x + 1)+ 1 / (y + x – 1) = 2; 2 / (x + 1) – 3 / (y + x – 1) = 5


Giải hệ phương trình sau 3 / (x + 1)+ 1 / (y + x - 1) = 2; 2 / (x + 1) - 3 / (y + x - 1) = 5 (ảnh 3)

Giải hệ phương trình sau 3 / (x + 1)+ 1 / (y + x - 1) = 2; 2 / (x + 1) - 3 / (y + x - 1) = 5 (ảnh 4)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải hệ phương trình sau 3 / (x + 1)+ 1 / (y + x – 1) = 2; 2 / (x + 1) – 3 / (y + x – 1) = 5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button