Giải hệ phương trình: 6x^2-3xy x=1-y và x^2 y^2=1

Câu hỏi:

Giải hệ phương trình: 

6x23xy+x=1yx2+y2=1

Xem lời giải


Trả lời:


Ta có:

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình: 6x^2-3xy x=1-y và x^2 y^2=1

6x2 − 3xy + x = 1 − y

<=> 6x2 − 3xy + x + y − 1 = 0

<=> (6x2 − 2x) − (3xy − y) + (3x − 1) = 0

<=> (6x2 − 2x) − (3xy − y) + (3x − 1) = 0

<=> 2x(3x − 1) − y(3x − 1) + (3x − 1) = 0

<=> (2x − y + 1)(3x − 1) = 0

+ TH1: 2x − y + 1 = 0

<=> y = 2x + 1 (1)

Thay (1) vào phương trình x2 + y2= 1 ta được

x2 + (2x + 1)2= 1

<=> x2 + 4x2 + 4x + 1 = 1

<=> 5x2 + 4x = 0

<=> x(5x + 4) = 0

x=05x+4=0x=0x=45

Với x = 0, thay vào (1) ta được y = 1.

Với

x=45

, thay vào (1) ta được 

y=245+1=35

+ TH2: 3x − 1 = 0

x=13

(2)

Thay (2) vào phương trình x2 + y2= 1 ta được 

132+y2=1

19+y2=1y2=89y=±223

Vậy nghiệm của hệ phương trình trên là 

x;y=0;1,45;35,13,±223

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải hệ phương trình: 6x^2-3xy x=1-y và x^2 y^2=1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button