Giải các phương trình và hệ phương trình sau : a) 6x^2 – 7x – 3 = 0; b) x^2 – (1+căn bậc hai của 3)x + căn bậc hai của 3 = 0; c) x^4 – 7x^2 – 8 = 0

Câu hỏi:

Xem lời giải


Trả lời:


Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giải các phương trình và hệ phương trình sau : a) 6x^2 – 7x – 3 = 0; b) x^2 – (1+căn bậc hai của 3)x + căn bậc hai của 3 = 0; c) x^4 – 7x^2 – 8 = 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button